PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jarosław Terpiński

Urologia Polska 1989/42/1

NADMIERNIE OPADNIĘTA NERKA PRZYCZYNĄ NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
Jarosław Terpiński, Zygmunt Zięba