PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Janusz Makiełło

Urologia Polska 1991/44/2

Lokalizacja i blokada nerwu zasłonowego przy użyciu Tracer NL-1
Janusz Makiełło, Andrzej Prajsner

Urologia Polska 1981/34/3-4

Przyczynek do diagnostyki i terapii endoskopowej guzów pęcherza moczowego. Dwupoziomowe znieczulenie przewodowe dodatkowa blokada nerwu zasłonowego
Janusz Makiełło, Adam Szkodny