PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Janusz Emerich

Urologia Polska 1993/46/1

Jednoetapowa metoda leczenia chirurgicznego transseksualistów typu mężczyzna/kobie
Kazimierz Krajka, Janusz Emerich, Arkadiusz Mikszewicz