PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jan Nowak

Urologia Polska 1995/48/3

BADANIE WPŁYWU ESWL NA STAN KRĄŻĄCYCH KRWINEK CZERWONYCH
Jan Nowak, Jarosław Malczyński, Mirosław Kłos, Bronisław Stawarz

Urologia Polska 1987/40/2

MEZOBLASTYCZNY NERCZAK WRODZONY (NEPHROMA MESOBLASTICUM CONGENITUM) U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT
Andrzej Jankowski, Michał Martyński, Jan Nowak, Katarzyna Berdnardczyk, Grażyna Zengteler