PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Józef Kobos

Urologia Polska 2004/57/4

Badanie unerwienia ściany moczowodu w zwężeniu połączenia miedniczkowo-moczowodowego u dzieci z wodonerczem wrodzonym
Marek Krakós, Józef Kobos, Ewa Andrzejewska

Urologia Polska 1999/52/4

EKSPRESJA RECEPTORÓW ESTROGENOWYM I PROGESTERONOWYCH W TKANKACH OKOŁOJĄDROWYCH U CHŁOPCÓW Z WNĘTROSTWEM - DONIESIENIE WSTĘPNE
Przemysław Przewratil, Józef Kobos, Jerzy Niedzielski