PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ireneusz Walaszek

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 4 - Replantacja prącia - opis przypadku
Bartłomiej Gliniewicz, Ireneusz Walaszek, Andrzej Żyluk, Andrzej Sikorski