PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Dorota Kociołek

Urologia Polska 1995/48/1

OCENA SKUTECZNOŚCI SKOJARZONEGO LECZENIA NASIENIAKA JĄDRA
Teresa Kowalska, Marian Reinfuss, Dorota Kociołek, Jan Skołyszewski

Urologia Polska 1991/44/1

Guz Wilmsa u dorosłych
Marian Reinfuss, Dorota Kociołek, Jan Skołyszewski