PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Dariusz Młoczkowski

Urologia Polska 2006/59/4

Rzadki przypadek gruźlicy gruczołu krokowego
Rafał Kliś, Dariusz Młoczkowski, Marek Sosnowski

Urologia Polska 2006/59/2

Zwapnienia węzłów chłonnych miednicy - czy są możliwym objawem zakażenia nanobakteriami?
Krzysztof W. Zieliński, Marek Sosnowski, Dorota Snopkowska, Dariusz Młoczkowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 5 - Zwapnienia węzłów chłonnych miednicy: ciekawostka morfologiczna czy możliwy objaw zakażenia nanobakteriami?
Marek Sosnowski, Krzysztof W. Zieliński, Dorota Snopkowska, Dariusz Młoczkowski