PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Danuta Idzik

Urologia Polska 1996/49/2

CZYNNIKI BAKTERYJNE W ZNAMIENNEJ BAKTERIURII U PACJENTÓW Z ZAKAŻENIAMI DRÓG MOCZOWYCH
Irena Wróblewska, Małgorzata Kępa, Danuta Idzik, Joanna Myrczek, Świetlana Głąb