PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Danuta Gościcka

Urologia Polska 1991/44/2

Ujście moczowodu do pęcherza moczowego u płodów człowieka
Danuta Gościcka, Elżbieta Krakowiak