PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Borys Kirmuc

Urologia Polska 1991/44/4

Kilka uwag w sprawie techniki operacyjnej w nowotworach brodawczako watych miedniczki i moczowodu
Stefan Wesołowski, Edward Chkostek, Borys Kirmuc, Mieczysław Węglewicz

Urologia Polska 1990/43/3

LIGATURA URETERIS
Stefan Wesołowski, Andrzej Kostrubała, Leszek Krolioki, Borys Kirmuc
DWA PRZYPADKI PRZETOK PĘCHERZOWO-ESICZYCH
Stefan Wesołowski, Aleksander Niestępski, Franciszek Zmysłowski, Andrzej Kostrubała, Borys Kirmuc