PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bożenna Pawłowicz

Urologia Polska 1983/36/4

Leczenie impotencji przy pomocy wszczepiania płytek teflonowych
Janusz Darewicz, Bożenna Pawłowicz, Eugeniusz Malczyk, Zygmunt Olszówka