PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Tomczyk

Urologia Polska 1980/33/1

Martwica kroczowego odcinka cewki moczowej (cm.) i błony śluzowej szyi pęcherza moczowego (p.m.) jako powikłanie urazu zadanego cewnikiem foley'a i wtórnego zakażenia, w przebiegu leczenia ciężkiego urazu mózgowego
Andrzej Borkowski, Janusz Franz, Marek Guzowski, Halina Korkuc, Irena Tejkowska-Goslicka, Andrzej Tomczyk, Sławomir Willenberg