PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Basiewicz

Urologia Polska 2002/55/3

Epitestosteron w etiologii raka stercza
Marek Mędraś, Andrzej Basiewicz

Urologia Polska 1996/49/3

EPITESTOSTERON ? ENDOGENNY ANTYANDROGEN
Marek Mędraś, Andrzej Basiewicz
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POWRÓZKA NASIENNEGO
Andrzej Basiewicz, Aleksander Niedzielski