PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Alicja Czorniuk-Śliwa

Urologia Polska 1990/43/1

ANGIOLEIOMIOSARKOMA NERKI
Ewa Koźmińska, Jacek Rykowski, Alicja Czorniuk-Śliwa, Jan Szymanowski