PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zofia Siezieniewska-Sikorska

Urologia Polska 2002/55/3

Gruźlica stercza po przeszczepieniu nerki. Opis przypadku
Anna Bednarek-Skublewska, Janusz Ciechan, Iwona Baranowicz-Gąszczyk, Zofia Siezieniewska-Sikorska, Krzysztof Bar, Andrzej Książek