PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zdzisław Boroń

Urologia Polska 1995/48/3

ROPNIE OKOŁONERKOWE LECZONE DRENAŻEM PRZEZSKÓRNYM ZAŁOŻONYM POD KONTROLĄ USG
Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch, Mieczysław Gajda, Zdzisław Boroń
TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE W ROZPOZNAWANIU ZAWAŁU NERKI
Ferdynand Tyloch, Mieczysław Gajda, Janusz Tyloch, Renata Sujkowska, Zdzisław Boroń, Stanisława Kabuła, Zdzisław Skok