PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zbigniew Wierzbicki

Urologia Polska 1994/47/3

Rekonstrukcja dróg moczowych u chorego z „RECTAL BLADDER\"
Tomasz Demkow, Maciej Niemierko, Zbigniew Wierzbicki

Urologia Polska 1990/43/1

PRZETOKA MOCZOWODOWO-JELITOWA
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Zbigniew Wierzbicki