PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zbigniew Mięsowski

Urologia Polska 1979/32/1

Wytworzenie pęcherza moczowego z esicy
Jarowit Stolarczyk, Zbigniew Mięsowski