PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Zajęcki

Urologia Polska 2003/56/4

Rzadka postać zapalnego pseudoguza pęcherza moczowego
Zbigniew Kaletka, Wojciech Zajęcki, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz