PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Sawicki

Urologia Polska 1997/50/3

POSZUKIWANIE ISTOTNYCH ATRYBUTÓW W ANALIZIE DOŚWIADCZEŃ NAD LECZENIEM KAMICY MOCZOWEJ ZA POMOCĄ ESWL
Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Wojciech Sawicki, Krzysztof Słowiński, Jerzy Stefanowski

Urologia Polska 1995/48/3

OCENA WYNIKÓW LECZENIA CHORYCH Z POJEDYNCZYM KAMIENIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ METODĄ ESWL
Witold Woźniak, Zbigniew Kwias, Wojciech Sawicki, Andrzej Antczak