PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Słuczanowski

Urologia Polska 1990/43/3

RAK PŁASKONABŁONKOWY W UCHYŁKU PĘCHERZA
Piotr Machoy, Wojciech Słuczanowski

Urologia Polska 1979/32/2

Sprawozdanie z pobytu szkoleniowego we Włoszech
Wojciech Słuczanowski

Urologia Polska 1978/31/1

Własne doświadczenie w wykonywaniu podskórnego zespolenia tętniczo-żylnego u chorych leczonych hemodializą
Wojciech Słuczanowski, Krzysztof Dziewanowski