PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Kamiński

Urologia Polska 1994/47/1a

Wady odbytu i odbytnicy u dzieci z wynicowaniem pęcherza moczowego
Czesław Szymkiewicz, Małgorzata Baka-Jakubiak, Lidia Skobejko-Włodarska, Krystyna Strulak, Wojciech Kamiński