PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Ja¶kowiak

Urologia Polska 1998/51/4

ESWL U CHORYCH NA HEMOFILIĘ
Maciej Czaplicki, Tomasz Jakubczyk, Andrzej Borkowski, Wojciech Ja¶kowiak, Jan M. Ziemski