PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Franków

Urologia Polska 2005/58/4

Gruczolak nerkopochodny miedniczki nerkowej
Stanisław Kwarciński, Wojciech Kołaczyk, Wojciech Franków, Tomasz Obelinda