PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Dutkiewicz

Urologia Polska 1993/46/4

Powikłania i wyniki leczenia kamicy nerkowej me- todą ESWL aparatem MPL-9000 firmy Dornier
Kamil Burzyński, Wojciech Dutkiewicz, Leszek Jeromin