PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Włodzimierz Tarakanow

Urologia Polska 1990/43/2

CHIRURGICZNE LECZENIE ZIARNINIAKA OLEJOWEGO (OLEOGRANULOMA) PRĄCIA
Włodzimierz Tarakanow, Mikołaj Zosim, Aleksander Kuzin, Aleksander Szangiczew