PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urszula Chojnacka

Urologia Polska 1987/40/3

WSTĘPNA OCENA WARTOŚCI KLINICZNEJ WIELOLEKOWEJ CHEMIOTERAPII W LECZENIU DZIECI CHORYCH NA GUZY ZARODKOWE JĄDRA
Krystyna Sawicz-Birkowska, Urszula Chojnacka, Jerzy Czernik