PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tomasz Modrzewski

Urologia Polska 2002/55/1

Zastosowanie przezskórnej przetoki nerkowej na Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu w latach 1999-2001
Tomasz Modrzewski, Krzysztof Gąsiorek
Wiełomocz niespotykanej ilości po odbarczeniu jedynej nerki, zablokowanej przez kamień moczowodowy
Krzysztof Gąsiorek, Tomasz Modrzewski, Krzysztof Bar, Anna Bednarek-Skublewska