PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Teresa Starzyńska

Urologia Polska 1987/40/3

OCENA EFEKTYWNOŚCI RADIOTERAPII POOPERACYJNEJ FOTONAMI X 18 MeV CHORYCH NA RAKA NERKI
Zofia Dańczak-Ginalska, Danuta Gołębiowska, Zbigniew Jodkiewicz, Zbigniew Malinowski, Janusz Meder, Gizela Nowak, Anna Skowrońska, Bogumiła Sochacka, Teresa Starzyńska