PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tadeusz Jurczykowski

Urologia Polska 1978/31/3

Ocena różnych metod diagnostycznych w nowotworach pęcherza moczowego
Władysław Twardosz, Zbigniew Kwias, Tadeusz Jurczykowski, Ryszard Prędki