PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tadeusz Czereda

Urologia Polska 1979/32/2

Przypadek rozdwojonej moszny
Marian Zembala, Tadeusz Czereda