PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Przypadek rozdwojonej moszny
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1979/32/2.

autorzy

Marian Zembala, Tadeusz Czereda
Klinika Chirurgii Serca Instytutu Chirurgii AM we Wrocławiu
Kierownik: doc. dr hab. A. Kustrzycki

streszczenie

Autorzy przedstawiają przypadek, wrodzonego zaburzenia rozwojowego moszny (rozdwojenie moszny) u 44 letniego mężczyzny jako po­zostałość zaburzeń rozwoju embrionalnego przegrody moszny.

Moszna rozwija się z embrionalnych wałów płciowych prawego i le-wego. O jej parzystym pochodzeniu świadczy szew moszny (raphe scroti) oraz przegroda moszny (septum scroti), która przedziela obie komory worka mosznowego. Niedorozwojowi moszny często towarzyszy wnętro­stwo. Mosznę rozdwojoną spotyka się w spodziectwie śródmosznowym, kroczowym lub przypadkach interseksualizmu (1, 2, 3). Rzadko spotyka się rozdwojoną mosznę jako pozostałość zaburzeń rozwoju embrionalne­go, gdzie każdy z worków mocznowych zawiera oddzielne jądro.

Przedstawiamy przypadek rozdwojonego worka mosznowego ze współ­istnieniem przepukliny pachwinowej:

44 letni mężczyzna z zawodu stolarz przyjęty do Kliniki z powodu przepukliny pachwinowej prawostronnej do leczenia operacyjnego. W wywiadzie: zaburzenia rozwojowe moszny od urodzenia, od 7 lat przepuklina pachwinowa po stronie pra­wej, od 2 lat worek przepukliny schodzi do worka mosznowego prawego. Chory skarżył się na bóle przy chodzeniu występujące w okolicy pachwinowej i nasila­jące się przy dłuższym przebywaniu w pozycji stojącej. Badaniem fizykalnym w zakresie głowy, klatki piersiowej i jamy brzusznej nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego.

Stan miejscowy: (ryc. 1). Rozdwojony worek mosznowy — po stronie prawe: wielkości małej pięści wraz z położonym nieco bocznie od przegrody mosznowej prawidłowo wykształconym prąciem. Przepuklina pachwinowa skośna po stronie prawej, której worek wielkości mandarynki schodzi do moszny prawej. Wrota przepukliny szerokie na trzy palce. Wyczuwalne w prawym worku mosznowym jedno jądro prawidłowej wielkości. Worek mosznowy po stronie lewej wielkości renklody zawiera jedno jądro prawidłowej wielkości. U chorego wykonano opera­cję przepukliny z plastyką kanału pachwinowego sposobem Kirschner-Postempski. Śródoperacyjnie potwierdzono brak połączenia pomiędzy workami mosznowymi (pełny rozwój przegrody mosznowej). Przebieg pooperacyjny nie powikłany.

Ze względu na rzadkość występowania uważamy, że przypadek za­sługuje na ogłoszenie.

piśmiennictwo

  1. Allen T. D.: J. Urol., 1968, 100, 504
  2. Culp O. S.: J. Urol., 1966, 96, 339

adres autorów

ul. Komandorska 30 m 5
53-343 Wrocław