PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Stanisław Wróbel

Urologia Polska 1983/36/2

Sprawozdanie z kongresu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego RFN w Hamburgu 20?23. 10. 1982 r.
Stanisław Wróbel

Urologia Polska 1982/35/1-2

Obustronny rak nerki
Kazimierz Adamkiewicz, Kazimierz Tarnowiecki, Stanisław Wróbel

Urologia Polska 1978/31/1

Kliniczna przydatność kawernozografii
Stanisław Wróbel