PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Stanisław Graniewski

Urologia Polska 1993/46/3

Hypertemia przecewkowa w leczeniu łagodnego prze rostu sterc
Wojciech Pypno, Tomasz Bużański, Stanisław Graniewski