PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Stanisław ¦piewak

Urologia Polska 1989/42/2

¦PIEWAK UZUPEŁNIENIE UBYTKU MOCZOWODU PROTEZˇ SILIKONOWˇ
Janusz Darewicz, Eugeniusz Malczyk, Stanisław ¦piewak