PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sabina Szymik-Kantorowicz

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Nerkooszczędzające zabiegi w leczeniu nerczaka płodowego
Wiesław Urbanowicz, Sabina Szymik-Kantorowicz, Michał Wolnicki, Janusz Sulisławski, Radosław Mycek