PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Nerkooszczędzające zabiegi w leczeniu nerczaka płodowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Wiesław Urbanowicz, Sabina Szymik-Kantorowicz, Michał Wolnicki, Janusz Sulisławski, Radosław Mycek