PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sławomir Szczygieł

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 9.2 - Ocena przydatności urografii, KT w rozpoznawaniu, określeniu stopnia zaawansowania i postępowaniu chirurgicznym TCC górnego układu moczowego
Tadeusz Fedus, Sławomir Szczygieł, Jacek Tereszkiewicz