PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sładysław Dobrzęcki

Urologia Polska 1978/31/1

Nierozpoznany przedoperacyjnie przypadek przetoki nerkowo okrężniczej
Sładysław Dobrzęcki, Tomasz Cisek, Andrzej Kaczmarek