PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ryszard Herbeć

Urologia Polska 2008/61/1

Guz włóknisto-nabłonkowy moczowodu
Jacek Jastrzębski, Jerzy Sokołowski, Ryszard Herbeć, Marek Fiutowski, Wojciech Witkiewicz

Urologia Polska 1990/43/1

PRZEZSKÓRNA NEFROLITOTOMIA (PCNL) U DZIECI
Jerzy Lorenz, Ryszard Herbeć