PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Roman Makarewicz

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Brachyterapia HDR w "niepowodzeniu miejscowym" (nieradykalność zabiegu, wznowa lokalna) po prostatektomii radykalnej
Andrzej Wronczewski, Zbigniew Wolski, Anna Wronczewska, Roman Makarewicz

Urologia Polska 2004/57/2a

RII-5: Ocena wartości neoadjuwantowej hormonoterapii u chorych z ograniczonym do narządu rakiem stercza leczonych brachyterapią HDR skojarzoną z teleradioterapia
Zbigniew Wolski, Andrzej Wronczewski, Roman Makarewicz, Anna Wronczewska

Urologia Polska 2003/56/1

Brachyterapia wysokodawkowa wraz z napromienianiem z pól zewnętrznych w leczeniu chorych z rakiem stercza
Zbigniew Wolski, Andrzej Wronczewski, Roman Makarewicz, Anna Wronczewska