PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Roman Krenzj

Urologia Polska 1994/47/4

Operacja Goodwina jako alternatywa wszczepienia moczowodów do skóry u chorych z zaawansowanym rakiem pęcherza moczowego
Paweł Szymanowski, Zbigniew Kwias, Roman Krenzj, Jan Bręborowicz, Piotr Nowakowski
Ocena wartości diagnostycznej badań cytologicznych osadu moczu w nabłonkowych nowotworach pęcherza moczowego w różnym stadium zaawan- sowania i o różnym stopniu złośliwości histologicznej
Paweł Szymanowski, Zbigniew Kwias, Roman Krenzj, Jan Bręborowicz, Piotr Nowakowski