PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Paweł Płaza2

Urologia Polska 2008/61/4

Rzadki przypadek guza gruczołu krokowego o niepewnym potencjale złośliwości – STUMP (Stromal Tumor of Uncertain Malignant Potential)
Andrzej Wrona1, Paweł Płaza2, Kamil Muc2, Krzysztof Bar2