PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Paweł Chudoba

Urologia Polska 2004/57/1

Przeszczep nerki z eliminacją czasu ciepłego niedokrwienia. Doniesienie wstępne
Artur Pupka, Paweł Chudoba, Dariusz Patrzałek, Piotr Szyber