PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mieczysława Styrylska

Urologia Polska 1986/39/3

OCENA ZMIAN PODSTAWOWYCH BIAŁEK OSOCZA U CHORYCH LECZONYCH Z POWODU RAKA STERCZA
Bogumił Adamczyk, Mieczysława Styrylska, Andrzej Bugajski, Maciej Augustyn