PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mieczysław Zakrzewski

Urologia Polska 1978/31/1

Ocena stopnia urazowego uszkodzenia nerek na podstawie angiografii
Mirosław Kazoń, Stanisław Miernowski, Jan Szymanowski, Krzysztof Lerch, Mieczysław Zakrzewski