PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Michał Wojnicki

Urologia Polska 2003/56/2

Technika retroperitoneoskopowej plastyki zwężenia miedniczkowo-moczowodowego w ułożeniu na brzuchu u dzieci
Wiesław Urbanowicz, Michał Wojnicki, Maciej Kowalczyk