PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Technika retroperitoneoskopowej plastyki zwężenia miedniczkowo-moczowodowego w ułożeniu na brzuchu u dzieci
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2003/56/2.

autorzy

Wiesław Urbanowicz 1, Michał Wojnicki 1, Maciej Kowalczyk 2
1 Klinika Urologii Dziecięcej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kierownik kliniki: dr hab. Wiesław Urbanowicz
2 Samodzielna Pracownia Scyntygrafii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
Kierownik pracowni: dr hab. Maciej Kowalczyk

słowa kluczowe

dzieci, wodonercze, retroperitoneoskopia, operacja Anderson Hynes

streszczenie

Cel. Najczęstszą przyczyn;} wodonercza u dzieci jest przeszkoda młedniczkowo-moczowodowa. Celem pracy jesi przedstawienie doświadczenia
użycia techniki wideoendokopowej z dojścia zaolrzcwnowego w ułożeniu na brzuchu. Materiał i metoda. W Klinice Urologii Dziecięcej CMUJ w Krakowie w latach 2001-2002 leczono sześciu pacjentów techniki) endoskopowe z
powodu zwężenia miedniczkowo-moczowodowego (UFJ), u których okres obserwacji pooperacyjnej jest dłuższy niż 6 miesięcy. U jednego
dziecka ze względu na segmenlarne zwężenie moczowodu ponad 5 cm doszło do konwersji. Wyniki. Wstępna ocena wyników leczenia jesl zachęcająca. U wszystkich pięciu pacjentów, u których wykonano plastykę połączenia
miedniczkowo-moczowodowego techniką wideoendoskopową wykazano poprawę opróżniania układu kielichowo-miedniczkowego. Wnioski. I Izyskane wyniki są dobre, a techniki mało in wazyjne zyskują coraz szerszy zakres zastosowań w leczeniu wad wrodzonych u dzieci.