PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maurycy Strzałkowski

Urologia Polska 1982/35/1-2

Złamanie prącia
Jerzy Niemirowicz, Maurycy Strzałkowski, Jerzy Wróbel